Email:
Mật Khẩu:
Quên Mật Khẩu
Vấn đề thường gặp: Game Cửu Long Tranh Bá
1. Cách Khắc Phục Lỗi Hackshield Error
Posted by Dạ Vũ on 05 September 2012 09:01 AM

Hiện tượng: Hshield không chạy hoặc 

vui lòng làm theo "MỘT" trong các cách húơng dẫn sau:

1. Bạn xóa file afs.dat ở thư mục dzogame/9d/hshield/

2. Bạn vào dzogame/9d/hshield/update chạy file autoup.exe

3. Bạn làm theo huớng dẫn ở link sau:http://forum.dzogame.com/9d/showthread.php?3379-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C3%A0i-%C4%91%E1%BA%B7t-s%E1%BB%ADa-l%E1%BB%97i-c%E1%BB%A7a-C%E1%BB%ADu-Long-Tranh-B%C3%A1&p=223975&viewfull=1#post223975

4. Tạm thời chhơi ở chế độ safe-mode để chờ update tới. (google cách vào win chế độ safe-mode)