Email:
Mật Khẩu:
Quên Mật Khẩu
Vấn đề thường gặp: Dzolauncher
Cách cài lại launcher khi bị lỗi không mở được launcher
Posted by Nguyen Long on 28 July 2012 04:20 AM

Khi bạn vào game mà lỗi phát sinh từ dzolauncher - bạn nghĩ rằng launcher đã bị lỗi (vì trước đó vào được)

Ngoại trừ nguyên nhân bảo trì (bạn vào trang chủ game để xem thông tin bảo trì). Nếu không bảo trì mà không vào được launcher thì bạn làm theo huớng dẫn sau:

Bước 1: Xóa thư mục launcher đi (thư mục launcher nằm trong thư mục dzogame) //nếu launcher còn đang chạy ẩn thì mở taskmanager lên tắt

Bước 2: Làm theo hình dứoi

Bước 3: Down launcher mới về: http://www.mediafire.com/?36y0zyrb1ayeykv giải nén rồi cấu hình lại rồi chạy.