Email:
Mật Khẩu:
Quên Mật Khẩu
Vấn đề thường gặp: Tài khoản Dzo
Làm thế nào để lấy lại mật khẩu Dzo khi quên?
Posted by DzoGame Admin on 08 April 2012 05:31 AM

Nếu email đăng ký Dzo sử dụng được, vui lòng vào địa chỉ website: https://id.dzogame.com , click vào mục "Quên mật khẩu", sẽ hiển thị yêu cầu nhập: "ID hoặc Email" đăng ký. Khi nhập xong hệ thống sẽ gửi link xác thực về email đăng ký Dzo, bạn vào kiểm tra hộp email và click vào link xác thực để nhập lại mật khẩu mới.